Εκθεση ειδών υγιεινής και πλακιδίων στην Πάτρα – 2004

Εκθεση ειδών υγιεινής και πλακιδίων στην Πάτρα – 2004

Κατασκευή μοντέρνου κτιρίου οπλισμένου σκυροδέματος εκθεσιακού χώρου ιδιαίτερης αισθητικής αντίληψης.