Πολυκατοικία στην Πάτρα

Πολυκατοικία στην Πάτρα

Κατασκευή πολυκατοικίας στο κέντρο της Πάτρας.

Η πολυκατοικία βρίσκεται επί των οδών Ερενστρώλε και Μπουκαούρη.