Πολυκατοικία στο κέντρο της Πάτρας

Πολυκατοικία στο κέντρο της Πάτρας

Κατασκευή πολυκατοικίας στο ιστορικό κέντρο της Πάτρας.

Η πολυκατοικία βρίσκεται επί της οδού Μπουκαούρη .