Εγκαταστάσεις της TOYOTA στον Πύργο – 2003

Εγκαταστάσεις της TOYOTA στον Πύργο – 2003

Κατασκευή Εκθεσιακού χώρου – Συνεργείο μικτής κατασκευής, μεταλλικού κτιρίου και οπλισμένου σκυροδέματος.